top of page

ROADMAP MEAT & POULTRY 2020

งานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใหญ่แห่งปี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแวดวงอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระหลากหลายตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ระดับฟาร์ม จนถึงการแปรรูปสู่ผู้บริโภค ครอบคลุมเนื้อหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการผลิต การตรวจสอบย้อนกลับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจับตามองและพร้อมรับมือ “อนาคตของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์” ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

Image-empty-state.png

ROADMAP MEAT & POULTRY 2020

Date : 

30 October 2020

Place : 

Jupiter 4-13, Challenger Hall, IMPACT

Organized by  : 

Food Focus Thailand

bottom of page